Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cast OS

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna spoločnosť, televízna stanica v USA
ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABSENCIA neprítomnosť, neúčasť
ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ABSTINENCIA zdržanlivosť od pôžitkov, napr. alkoholu, neúčasť na spoločenských akciách
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať
AEROSÓL malé častice rozptýlené v plyne, ktoré nemajú schopnosť usadzovať sa