Výsledky vyhľadávania pre cast hat

KOPIÓZNY bohatý, početný, častý, hromadný, vyskytujúci sa vo veľkom množstve