Výsledky vyhľadávania pre cast konstrukcie

ARCHITEKTONIKA umelecké znázornenie konštrukcie stavby, umelecká skladba diela, veda o stavebnom umení, súčasť architektúry
KLENÁK časť oblúkovitej konštrukcie
NOSNÍK nosná časť konštrukcie
PAVILÓN malá záhradná besiedka, ozdobná stavba, prízemná stavba ľahkej konštrukcie na výstavné, nemocničné a iné účely, postranná časť väčšej hlavnej budovy
SKELET kostra, základná časť stavebnej konštrukcie