Výsledky vyhľadávania pre cast kruznice

KVADRANT štvrťkruh, štvrtina kružnice, jedna zo štyroch častí roviny rozdelenej dvomi kolmicami, kružnica zemského poludníka, jeho štvrtina