Výsledky vyhľadávania pre cast lak

ATAMAL časť Blak Temple
DEKORTIKÁCIA odstraňovanie drevnatých a dužinatých častí vláknitých rastlín, aby sa získali čisté vlákna
ELASTÍN súčasť pružných vláken
CHROMOZÓMY vláknitá časť bunkových jadier
LYKO pletivo pod kôrou, časť dreva, vláknitá časť pod kôrou stromov
MANIPUL starorímsky vojenský oddiel, tretina starorímskej kohorty, súčasť omšového rúcha, ozdobný látkový pás nosený na ľavom predlaktí
MEZOTERMÁLNE LOŽISKÁ vznikajú pri stredných tlakoch a teplotách, najčastejšie v stredných hĺbkach zemskej kôry
SIMLA časť Kalakaty