Výsledky vyhľadávania pre cast matematiky

ALGEBRA časť matematiky
ARITMETIKA časť matematiky zaoberajúca sa vzťahmi medzi číslami, náuka o číslach
TEÓRIA ČÍSEL náuka o vlastnostiach najmä celých čísel, súčasť matematiky