Výsledky vyhľadávania pre cast spanku

HYPNOPÉDIA výučba - najčastejšie cudzích jazykov - prebiehajúca v hypnotickom spánku
REM časť, fáza spánku