Výsledky vyhľadávania pre cast systemu

ASIST časť operačného systému
KVÁZIČASTICA elementárna excitácia systému mnohých častíc
OHNISKO časť nervového systému, v ktorej je určitý čas sústredené podráždenie alebo útlm (fyziol.)
PRVOK individuálna ďalej nedeliteľná časť nejakého systému (všeob.)
ŠUNT odporová časť meracieho alebo regulačného elektrického systému, bočník, nekvalitný tovar, brak, šmejd, ničomník, darmošľap