Výsledky vyhľadávania pre cast tela na k

AKROCYANÓZA zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova, príčinou je ich nedostatočné prekrvenie
ANTROPOMETER nástroj na meranie časti ľudského tela
ANTROPOMETRIA náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie
DISEKCIA vypreparovanie časti tela najmä na diagnostické účely
GENERALISSIMUS výnimočne udeľovaná najvyššia vojenská hodnosť veliteľa veľkej armády, najčastejšie diktátora
HOMEOMORFIA rovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách živočíchov
HOREZNAK zadnou časťou tela dolu, naznak
HOSPITÁCIA účasť pri pracovnom úkone odborníka, napr. učiteľa, hosťovanie
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory
KATÉTER cievka, hadička na odvádzanie tekutín z tela, najčastejšie moču, cievkovač