Výsledky vyhľadávania pre casti tela zivocichov

HOMEOMORFIA rovnaký tvar tela alebo jeho častí v odlišných skupinách živočíchov