Výsledky vyhľadávania pre castica na tri

AMFIÓN obojetný ión, elektricky neutrálna častica nesúca kladný aj záporný elektrický náboj
ELEKTRÓN častica so zápornym elektrickým nábojom
HYPERÓN elementárna častica patriaca medzi baryóny
IÓN elektricky nabitá častica
KAÓN elementárna častica patriaca medzi mezóny
MIÓN elementárna častica patriaca medzi leptóny, patrí do druhej generácie fundamentálnych častíc
NEUTRÍNO elektricky nenabitá elementárna častica patriaca medzi leptóny
NEUTRÓN elektricky neutrálna elementárna častica
TAUÓN elementárna častica patriaca medzi leptóny, člen tretej generácie fundamentálnych častíc