Výsledky vyhľadávania pre cav

ACINETA druh cicavky
ALIDÁDA otáčavá časť meračských prístrojov
ANTA juhoamerický cicavec, tapír
APARY cicavce z radu slabozubcov
BOOSTER natáčavý transformátor, indukčný regulátor
BUSTER natáčavý transformátor, indukčný regulátor
BUZOLA kompas s otáčavým stupňomerom
CENTROVANIE nastavenie geometrickej šošovky zhodne s optickou osou,stredenie, taká úprava súčasti stroja, aby pri otáčavom pohybe bolapresne v strede
CIBETA cudzokrajný cicavec, menší ázijský a africký dravec, civeta
DALMAN africký drobný cicavec