Výsledky vyhľadávania pre celkom

ABOVO celkom od začiatku (kniž.)
APODIKTICKÝ nezvratný, nepochybný, celkom určitý, vždy platný
DOCELA celkom (zastar.)
DOCELA celkom, po česky
DOKORÁN naširoko, celkom otvorene
DOSCHNÚ celkom uschnú
DURCH úplne, celkom (hovor.)
DÚŠKOM naraz, úplne, celkom
FULL celkom, po anglicky
FULLY celkom, po anglicky