Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre celok po

AGLOMERÁCIA územnosprávny celok s väčším počtom obyvateľov, obvod veľkomestského typu
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
BATCH vo výpočtovej technike dávka, celok hromadne spracovávaných dát
BOGOTA geomorfologický podcelok Slanských vrchov
BUKOVCE geomorfologický podcelok Bukovských vrchov
CELEK celok, po česky
ČERGOV slovenský horský celok, slovenské pohorie na východnom Slovensku
EMIGRÁCIA nútené alebo dobrovoľné vysťahovanie z vlasti, vysťahovalectvo, vyhnanstvo, emigranti ako celok, v ekologickom zmysle vysťahovanie živočíchov určitého druhu z priestoru populácie
GANZE celok, po nemecky
HRÁDOK krajinný podcelok Revúckej vrchoviny