Výsledky vyhľadávania pre celzia

HYPERTERMÁLNA VODA termálna voda s teplotou nad 42 stupňov Celzia
HYPOTERMÁLNA VODA podzemná voda s teplotou od 25 do 5 stupňov Celzia
HYPOTERMIA nižšia telesná teplota ako je normálna hodnota alebo o viac ako 2 stupne Celzia nižšou ako je teplota pôdy
IZOTERMÁLNY majúci teplotu od 5 do 42 stupňov Celzia
KRYOKOMORA izolovaná skriňa, v ktorej možno vytvárať a udržiavať teploty pod - 50 stupňov Celzia, používaná na výskum účinkov nízkych teplôt na materiály, prístroje a ich súčasti
MEZOSFÉRA vrstva atmosféry nad stratosférou, v ktorej klesá teplota s výškou až do asi – 90 st. Celzia
MEZOTERMNÉ RASTLINY vyžadujú priemernú ročnú teplotu 15 – 20 stupňov Celzia
SUBFEBRILNÝ týkajúci sa mierne zvýšenej telesnej teploty pod 8 stupňov Celzia
TERMÁLNE VODY minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia
TERMÁLNEVODY minerálne vody teplejšie ako 25 stupňov Celzia