Výsledky vyhľadávania pre cenny kov

ALCHÝMIA stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov
BILINGVIZMUS dvojjazyčnosť, schopnosť aktívne používať dva jazyky v bežnom styku, používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte
BILINGVIZMUS používanie dvoch rovnocenných jazykov v jednom štáte