Výsledky vyhľadávania pre cenosť

ANGOR úzkosť, skľúčenosť (med.)
APEIRÓN nekonečno, neobmedzené, neohraničenosť
DEFETIZMUS porazenectvo, porazenecká nálada, neviera v úspech, skľúčenosť, odovzdanosť osudu, strach z neúspechu
DEPRESIA skľúčenosť, stiesnenosť
IZOLÁCIA osamotenosť, odlúčenosť, oddelenie od ostatných jedincov, zariadenie slúžiace na oddelenie chorých alebo väznených osôb, zariadenie alebo opatrenie na ochranu pred dotykom s nežiadúcim tepelným zvukovým elektrickým a pod. vonkajším vplyvom
KLAUZÚRA odlúčenosť, uzavretie, neprístupný priestor, napr. v kláštore, vodná nádrž na splavovanie dreva, klauza
POKLAD drahocenosť
STIESNENOSŤ skleslosť skľúčenosť
THOVT staroegyptský boh múdrosti a učenosti, zákonov a ustanovení, písma a reči, lekárstva a čarodejníctva