Výsledky vyhľadávania pre cerni

BRONIEŤ černieť, tmavnúť (kniž.)
NAVAHO beztŕňové americké kríkové černice
ŠUVIKS černidlo (zastar.)
TMAVÍ počerní, majúci tmavú farbu