Výsledky vyhľadávania pre ces nem spisovateľ

BROD český (pražský) židovský, nemecky píšúci spisovateľ, prekladateľ a skladateľ (Max, 1884-1968)
BUCHLOVAN český spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a poľštiny, učiteľ a knihovník (Bedřich Beneš, 1885-1953)
BUSTER česká a nemecká pornoherečka, spisovateľka a režisérka (Dolly, *1969)
KISCH český (pražský) spisovateľ a novinár nemeckej národnosti a židovského pôvodu (Egon Erwin, 1885-1948)
KLOSTERMANN český a nemecký spisovateľ (Karel, 1848-1923)
OLBRACHT český spisovateľ (prozaik), publicista, novinár a prekladateľ nemeckej prózy, národný umelec (Ivan, 1882-1952)
WERFEL rakúsko-český, nemecky píšuci spisovateľ, popredný predstaviteľ expresionizmu (Franz, 1890-1945)