Výsledky vyhľadávania pre cez stred ktorého je prepichnutá zastrúhaná palička

BZUČADLÁ detské zvukové hračky, ktoré sa skladajú z tvrdého papierového alebo lepenkového kotúča (4 – 6 cm), cez stred ktorého je prepichnutá zastrúhaná palička (3 – 6 cm)