Výsledky vyhľadávania pre cez zast na 4 písmená

KROZ zast. skrz alebo cez (Hviezdoslav)
SKRZ predložka cez, skrze (zast.)
TANU cez (zastar.)