Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre charakter na

ABSOLUTIZÁCIA absolutizovanie, nadradzovanie nad podmienky, dodanie charakteru absolútnosti niečomu, zovšeobecňovanie, často neoprávnené
ANOTÁCIA predbežné oznámenie o nejakom diele alebo činnosti, stručná charakteristika literárneho diela pre propagačné alebo knihovnícke účely, pripájanie poznámok k textu
AREÁL zemepisná oblasť, súvislá plocha pozemkov s určitým účelovým charakterom, vymedzená časť územia s komplexom stavieb tvoriacich celok, napríklad športový areál, oblasť výskytu určitého druhu živočíchov alebo rastlín
ARÓMA charakteristická vôňa, napr. kávy, voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín
ARTÉRIOSKLERÓZA skupina ochorení charakteristická stvrdnutím tepennej steny a zúžením ciev, ateroskleróza, zvápenatenie tepien
BADINAGE veselá skladba, skladba veselého charakteru, badináž
BALLETTO MOTETO vokálna skladba tanečného charakteru
BALLETTO vokálna alebo inštrumentálna skladba tanečného charakteru
BEZZEMOK člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru
BUKET charakteristická vôňa vína