Výsledky vyhľadávania pre charakteristika,

POVAHOPIS charakteristika, charakterizácia, vystihnutie podstatných vlastností