Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chemic

A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
ABIÓNOZA chyba rastlín vyvolaná fyzikálnymi a chemickými vplyvmi
ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
ACET chemická predpona
ACETO chemická predpona
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
ACYL chemický radikál organickej kyseliny
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADOVAL chemicky zlučoval