Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chemic prv

ACCURENTUM chemický prvok v sérii Star Trek
ACTINIUM latinský názov chemického prvku aktínium, Ac, objavené v roku 1899
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením častíc pôdy pôsobením určitých biologických, chemických a fyzikálnych procesov
AGREGÁT pôdny prvok vytvorený zlúčením pôdnych častíc pri určitých fyzikálnochemických a biologických procesoch
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
ALUMINIUM latinský názov chemického prvku hliník, Al, objaveného v roku 1825
ARGENTUM latinský názov chemického prvku striebro, Ag, objaveného v staroveku
ARSENCIUM latinský názov chemického prvku arzén, As, objaveného v staroveku
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ATÓM najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať, nepatrná časť niečoho