Výsledky vyhľadávania pre chemick radikal

ACYL chemický radikál organickej kyseliny
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
ALYL jednoväzbový radikál odvodený od propénu, jednomocný radikál niektorých chemických zlúčenín
ARYL chemický radikál aromatických uhľovodíkov
ARYLY chemické radikály
BENZYL chemický radikál
HOMOLÝZA homolytická reakcia, štiepenie kovalentnej chemickej väzby na dva radikály
VALYL chemický radikál