Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chemicky kov ni

AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc pôsobením chemických alebo fyzických faktorov
AGLUTINÁCIA zhlukovanie častíc vplyvom fyzikálnych alebo chemických faktorov
AGROCHÉMIA náuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe
ANTISEPSA ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok, likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami
ARZÉN chemický prvok, krehký striebrosivý kov, ktorého zlúčeniny sú prudko jedovaté, značka As
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
GEOCHÉMIA odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi
HOMOLÓGIA odlišnosť členov skupiny chemicky príbuzných látok konštantným prírastkom, náuka o vonkajšej podobnosti zemepisných celkov, zhoda orgánov rozličných organizmov
KATABOLIZMUS fáza látkovej premeny charakterizovaná prevahou rozkladu živín, chemický rozklad tkaniva, katabióza
NEPTUNIZMUS hypotéza o vzniku hornín a celej planéty Zem mechanickými a chemickými pochodmi z vodných roztokov, názor, že všetky horniny vznikli ako morské usadeniny