Výsledky vyhľadávania pre chirurgicky

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
AMPUTOVAL chirurgicky oddelil
AMPUTOVAŤ chirurgicky odstrániť
CELIOTÓMIA chirurgický rez brucha
EKARTÉR chirurgický nástroj, odťahovač
EKKOPÉ chirurgický zákrok, šikmý rez
INCÍZIA chirurgický rez tkanivom
INOPERABILNÝ nevhodný na chirurgický zákrok, opak operabilného
LANCETA chirurgický úzky nožík