Výsledky vyhľadávania pre chladení

BOX mäkká teľacia alebo hovädzia koža s hladkou lícnou stranou, pästiarsky šport, pokyn rozhodcu na pokračovanie boxerského zápasu, oddelené, ohradené miesto napr. v reštaurácii alebo kaviarni, väčšie zariadenie na chladenie
BOX väčšie zariadenie na chladenie
HIBERNÁCIA zimný spánok zvierat, prezimovanie, umelé podchladenie pri niektorých operáciach s utlmením a stabilizáciou neurovegetatívnej sústavy, obdobie odpočinku rastlín
KLIMATIZÁCIA mechanická úprava vzduchu v uzavretej miestnosti (ohrievanie, chladenie, vlhčenie a pod.)
SUBATLANTIK podnebné obdobie holocénu, vyznačujúce sa ochladením a zvhlčením, nasledujúce po subboreále
TERMOPLAST plast, ktorý účinkom tepla opakovane prechádza do plastického tvaru a ochladením tuhne
VIO veterný index ochladenia (skr.)