Výsledky vyhľadávania pre chladno

EKTOTERMIA schopnosť chladnokrvných živočíchov získavať teplo z prostredia zmenou svojho chovania, napr. vyhľadávaním teplejšej lokality
FRIGIDITA pohlavná chladnosť
IMPASIBILITA necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť, chladnosť, bezcitnosť, surovosť (kniž.)
KRYOFILNÝ prispôsobený životu pri nízkych teplotách, chladnomilný
KRYOFYT rastlina žijúca na roztápajúcom sa snehu alebo ľade, chladnomilná rastlina
NORIK plemeno chladnokrvných koni, plemeno koňa
ROZUMOVÝ chladno uvažujúci
STROHO chladno, odmerane
ZIMNO chladno (zried.)