Výsledky vyhľadávania pre chlap na 5 písmen

ANTEK poľské chlapčenské meno (Tónko)
BRČKO kučeravý chlapec (expr.)
CAPAJ dospievajúci chlapec, mládenec (kraj.)
CAPAJ chlapčisko (reg.)
FAGAN nezbedný chlapec
FRKAN chlapec
FRKAN chlapec (hovor.)
CHALAN chlapčisko, šarvanec
CHALAN starší chlapec, chlapec (expr.), chlapec (hovor.)
JUNÁK chlap