Výsledky vyhľadávania pre chlorid uhličitý

TETRACHLÓR chlorid uhličitý
TETRACHLÓRMETÁN chlorid uhličitý, používaný ako náplň hasiacich prístrojov