Výsledky vyhľadávania pre chlorofyl

ALBIKÁCIA neschopnosť rastlín vytvárať chlorofyl, zbelenie pokrývky tela živočíchov v polárnych oblastiach
ALBINIZMUS čiastočný alebo úplný vrodený nedostatok pigmentu v pokožke zvierat aj ľudí, nedostatok chlorofylu v rastlinách
PORFYRÍN súhrnný názov pre fyziologické farbivá, napr. chlorofyl