Výsledky vyhľadávania pre choď po anglicky

ANNUITY dôchodok, po anglicky
APPROACH príchod, po anglicky
ARRIVAL príchod, po anglicky
AYER anglický filozof, predstaviteľ novopozitivizmu s tendenciou prechodu k lingvistickej filozofii, profesor logiky na Oxfordskej univerzite (Alfred Jules, *1910)
DATING chodiť, po anglicky
DECK poschodie, po anglicky
EAST východ, po anglicky
EASTERN východný, po anglicky
FLOOR poschodie, po anglicky
FLOORS poschodie, po anglicky