Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chop sa

ABIOTICKÝ neživý, neschopný života, týkajúci sa anorganickej zložky prírody
AEROSÓL malé častice rozptýlené v plyne, ktoré nemajú schopnosť usadzovať sa
AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
AFRÁZIA neschopnosť prirodzene sa vyjadrovať rečou
AGRAFIA chorobná neschopnosť písať, spôsobená poškodením mozgu bez straty inteligencie
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
APROPRIÁCIA privlastnenie, uchopenie sa držby veci alebo práva
ASTÁZIA neschopnosť udržať sa vo vzpriamenom postoji
AUTOANALÝZA úsilie jednotlivca pochopiť seba samého