Výsledky vyhľadávania pre chorobná strata vole

ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)