Výsledky vyhľadávania pre chorobna citlivost na 7 písmen

ALERGIA zvýšená až chorobná citlivosť organizmu voči niektorým látkam alebo vonkajším podnetom