Výsledky vyhľadávania pre chorobne strpnutie sije

TETAN strnutie šije, chorobné stŕpnutie šije, tetanus (lek.)