Výsledky vyhľadávania pre chorobo

AFEKCIA postihnutie chorobou
ANTISEPSA ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok, likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami
ASEPSA ošetrenie poranenia proti vniknutiu choroboplodných látok, preventívna dezinfekcia (lek.)
ASEPTICKÝ neobsahujúci choroboplodné látky, zbavený týchto látok
BACIL choroboplodná baktéria
BACILONOSIČ prenášač choroboplodných zárodkov
BACILONOSIČ prenášateľ choroboplodných zárodkov
CHRONIK človek trpiaci chronickou chorobou
IDIOPATIA choroba, ktorá nie je spôsobená úrazom alebo inou chorobou, choroba jednotlivého orgánu
KARDIAK človek trpiaci chronickou srdcovou chorobou