Výsledky vyhľadávania pre chovania a pod

LICENCIA POETICA odchýlka od jazykových pravidiel básnickej tvorby z dôvodu zachovania rytmu, rýmov a pod.
SOCIALIZÁCIA zospoločenštenie, zoštátnenie, uskutočnenie zásad socializmu,budovanie spoločnosti podľa zásad socializmu, proces osvojenia jazyka, ľudských foriem, noriem chovania, hodnôt, medziľudských vzťahov
UNIFORMITA jednotnosť, jednotný ráz, dobrovoľná alebo vynútená jednotnosť názorov, obliekania, chovania a pod.