Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre chovné

BATÉRIA forma odchovne kurčiat (poľnohosp.)
BLAVATSKÁ teozofka, pôvodom z Ukrajiny, významná osobnosť duchovného života polovice a konca 19. storočia a zakladateľka Teozofickej spoločnosti (Helena Petrovna, 1831-1891)
CÉZAROPAPIZMUS systém spojenia duchovnej aj svetskej vlády v jednej osobe
DON titul kňaza, osoby duchovného stavu
ETNOLÓGIA veda duchovnej kultúry
HRUŠKOVIČ slovenský autor duchovnej poézie a autobiografickej prózy ale tiež prekladateľ a editor (Samuel 1694-1748)
JÁHEN najnižší stupeň duchovného svätenia v katolíckej a pravoslávnej cirkvi, diakon
KANCELÁR v stredoveku vedúci úradník svetského alebo duchovného vyššieho úradu, titul niektorých stredoeurópskych kurfirstov, v niektorých krajinách, napr. v Nemecku, titul najvyšších predstaviteľov štátu, napr. predsedu vlády, predstavený vysokého úradu
KAPLÁN kňaz pomáhajúci pri duchovnej správe, pomocník farára
KTL katedra telovýchovného lekárstva