Výsledky vyhľadávania pre chrb

ALNEJ ruské pohorie, stredokamčatský chrbát, jeden z mála vulkánov
BACK chrbát, po anglicky
BACK chrbtica, po anglicky
BATOH noša, zviazané veci nesené na chrbte
BATOH trávnica nesená na chrbte
BEDRÁ chrbát
BECHTEREV chronické ochorenie medzistavcových kĺbov a väziva chrbtice, tzv. Bechterevova choroba
BENCH-PRESS vytláčanie činky v ľahu na chrbte na lavičke
BEZCHARAKTERNÝ bez chrbtovej kosti
BUCKEL chrbát, po nemecky