Výsledky vyhľadávania pre chu ac

ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
AEROSOLÁTORY odstraňovače priemyselného prachu
AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
AGÓNA pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu
ANEMIK osoba trpiaca anémiou chudokrvnosťou
ANEMOSTAT rozptyľovač vzduchu
ARGÓN vzácny plyn bez zápachu a farby, značka Ar
AROMATIZÁCIA obohacovanie výrobku alebo vzduchu aromatickou látkou
ASPIRÁTOR odprašňovací prístroj, odsávač vzduchu
ATC Aquarian Tabernacle Church