Výsledky vyhľadávania pre chudobný ľud

HOSPITAL nemocnica, špitál, stredoveký ústav pre chorých, chudobných a starých ľudí, útulok pre pocestných, hospic
MENDÍK (lat. mendicus, žobrák, chudák)chudobný žiak ľudovej školy, ktorý posluhoval na evanjelickej fare a škole za skromnú odmenu. Vykonával služby v domácnosti učiteľa (rúbanie dreva, nosenie vody, vyháňanie statku ap.), na poli, v škole (upratovanie školských
PLEBS chudobný ľud (prenes.)
PLEBS chudobný ľud, vrstva prostých chudobných občanov