Výsledky vyhľadávania pre chválospev

ALELUJA cirkevný chválospev „chváľte Jahveho“ v bohoslužbe a žalmoch
APOTEÓZA chválospev
DRAPY chválospevy Skaldov
ELOGIO chválospev (hud.)
HALELUJA radostný chválospev
HOSANA velebenie, chválospev, radostný pokrik (bibl.)
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev
HYMNUS chorál, chválospev
KANTIKA hymnus, chválospev
LAUDÁTOR autor chválospevu (kniž.)