Výsledky vyhľadávania pre chvost po

ANURA bezchvostý obojživelník, žaby, po latinsky
CIBET silne aromatický výlučok z podchvostovej žľazy cibety, používanýv kozmetickom a farmaceutickom priemysle, kožušina z cibety
HOMOMORFÓZA nahradenie stratenej alebo poškodenej časti organizmu novými útvarmi rovnakého druhu (napr. chvost jašterice)
HOPO chvost, po španielsky
KELKA krátky chvost jelenej, danielej a medvedie zveri, poľovnícky
KROKODÍL veľký nebezpečný plaz s mohutným a silným chvostom a šupinami pokrytou kožou
OCAS chvost, po česky
OHON chvost, po česky
OHONY chvosty, po česky
PIERKA chvost zajaca, diviaka či králika, poľovnícky