Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ciele

AIMS ciele, po anglicky
CÍLE ciele, po česky
DIEROVANIE cielené prerážanie alebo vŕtanie dier, sústava dier
GOALS ciele, po anglicky
KAMENIVO zrnitý materiál určený na stavebné ciele (odb.)
KCM Koordinovaný cielený monitoring (skr.)
LOBBIZMUS cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci
LOBIZMUS cielené ovplyvňovanie poslancov, zákonodárnej aj výkonnej moci
OHNISKO miesto, kde (cielene) horí oheň
SMER zameranie, povaha, zacielenie (pren.)