Výsledky vyhľadávania pre cin, utok

AKT čin, úkon, konanie, výkon, skutok
DEED čin, skutok, po anglicky
KON čin, skutok (kniž.)
POČIN skutok, čin, počínanie, konanie (kniž.)
TAT skutok, čin, akt, po nemecky