Výsledky vyhľadávania pre cin bas

AGRICOLA fínsky básnik, zakladateľ spisovnej fínčiny a fínskej literatúry - "otec fínskej literatúry" (Mikale Olai, 1510-1557)
BEZEK slovenský básnik, dramatik a verejný činiteľ (Kazimír, 1908-1952)
ČCHÜ čínsky básnik (Jüan, asi 300 pred n. l.)
FORT francúzsky spisovateľ (básnik) a divadelný činiteľ
IDEOGRAM obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.), báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, kaligram, carmen figuratum
KUO čínsky básnik a prozaik
KUTLÍK slovenský spisovateľ (básnik), publicista, právnik (advokát), popredný slovenský národný činiteľ a organizátor kultúrneho života (Vendelín, 1834-1904)
LI PO čínsky spisovateľ - básnik, tiež Li Bai (701-762)
LIPO čínsky básnik
LIPO čínsky spisovateľ - básnik tiež Li Bai (701-762)