Výsledky vyhľadávania pre cin chem

AGENS chemické činidlo
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AKTOR činidlo spôsobujúce reakciu (chem.)
ASANÁCIA ozdravenie, stavebná úprava za účelom zlepšenia zdravotných podmienok, súbor vojenských opatrení na odstránenie následkov zamorenia účinkami chemických, rádioaktívnych a iných zbraní, dekontaminácia (odb.)
ATC Anatomical Therapeutic Chemical Classification System for Human Medicines (skr.)
BILANCIA výsledok činnosti za určité obdobie a prehľad o ňom, porovnanie pasív a aktív za určité obdobie, rovnováha hmôt vstupujúcich do chemického systému a z neho vystupujúcich
BLOCH americký biochemik nemeckého pôvodu, v roku 1964 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (Konrad Emil, 1912-2000)
CELULÓZA buničina (chem.)
LYNEN nemecký biochemik, v roku 1964 získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu (Feodor Felix Konrad, 1911-1979)
MÜLLER švajčiarsky chemik, ktorý sa zaoberal výskumom v oblasti poľnohospodárstva, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu (Paul Hermann, 1899-1965)